Dostawa

Towar dostarczany jest za pomocą kuriera firmy DHL oraz Patron Service - koszt 15,00 zł, za pomocą Poczty Polskiej listem poleconym priorytetowym - 9,00 zł oraz za pośrednictwem Paczkomatów- koszt 9,90 zł. Podczas dokonywania zakupów Klient wybiera opcję dostawy, która wiąże się z dodatkowym kosztem, doliczanym do łącznej ceny zakupu. Towar można również odebrać osobiście po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

Koszty dostawy zostają wyraźnie wyliczone i wskazane podczas procesu składania ZAMÓWIENIA, a w szczególności przed jego zatwierdzeniem przez KLIENTA. Ceny poszczególnych wariantów dostaw są zależne od cen usług odpowiadającym im przewoźników.

Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju, zgodnie z regulaminem usług danego przewoźnika. Jeżeli przy odbiorze przesyłki od przewoźnika KLIENT stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie PRODUKTU, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.