Formularz zwrotu

Formularz odstąpienia od umowy / zwrotu towaru

Art Professional

Pychowicka 7

30-364 Kraków

contact@soospenders.com

Ja........................................niniejszym informuję, że odstępuję od umowy sprzedaży ......................,

numer zamówienia:..........

Data zawarcia umowy....................., data odbioru towaru....................

Imię i nazwisko

Adres

Telefon

Data